Press review for Lone Samaritan
תרבות מעריב

תמונות חיפאיות: שני סרטים מפסטיבל חיפה

"שומרוני בודד" הוא יצירה מרגשת של ברק הימן

מאת: מאיר שניצר

 

כוכבת הטלנובלות סופי צדקה חיה כבר עשרות שנים בתוך סוג של טרגדיה יוונית. אחותה המבוגרת ממנה נטשה את העדה השומרונית, ועקב כך הוטל חרם חברתי על המשפחה כולה. הכהן הגדול של העדה מצהיר ש"תלך לעזאזל סופי", ובנו מוסיף שאילו זה היה קורה לאחותו, הוא היה מוריד את ראשה כאילו היתה כבש.

סביב דרמת יצרים עזה זו טווה ברק היימן את סרט התעודה המרשים "שומרוני בודד", שמגולל את הסיפור הטעון דרך עיניו הטרוטות של אבי המשפחה, המאבד את ראייתו. קנאות דתית, כיתתיות קיצונית, וחיי ביעותים בצל העבר הטראומטי הם שמובילים את הסיפור הזה, אותו היטיב היימן להעביר לבד.


>> Read the original article at תרבות מעריב